ÖVRIGA TJÄNSTER


Bortsett från interiör, exteriör och tapetsering så erbjuder vi även följande tjänster:

 • Underhållsmålning av fönster

 • Dekorationsmåleri

 • Underhållsmålning av snickerier (dörrar, lister mm)

 • Målning av betongytor (garage, källare mm)

 • Borttagning av tapet och väv

 • Uppsättning av glasfiberväv

 • Våtrumsmålning 

 • Rivning och förbehandling av ytor

 • Färgsättning

 • Bredspackling

 • Fasadtvätt

 • Mindre reparationer av gips i samband med målning

 • Mindre uppsättning av gips i samband med målning

 • Uppsättning av dekorationslister samt takrosetter